Velkommen til Getinge Cetrea

Getinge Cetrea er førende inden for patient flow management-løsninger. Vores løsning, CCL, sikrer gennemsigtighed, samarbejde og overblik i og mellem afdelinger, så ledelsen og plejepersonalet kan fokusere på at give patienten den bedst mulige behandling.

Fuld kontrol over hospitalsflowet

CCL understøtter en bedre udnyttelse af ressourcer og skaber komplet overblik over patientflowet for både personale og ledelse. Løsningen opdateres i realtid og giver dermed et langt bedre beslutningsgrundlag for de daglige udfordringer.

Bedre behandling

CCL understøtter dynamisk kommunikation ved at vise realtidsinformation om patienter i og på tværs af afdelinger. Systemets fleksible opbygning gør det desuden muligt for personalet af definere standardiserede behandlingsplaner og dermed sikre en strømlinet patientbehandling.

Et roligt behandlingsmiljø

Med relevant behandlingsinformation tilgængeligt på dedikerede skærme på tværs af hospitalet bidrager CCL til øget patientfokus og understøtter bedre kommunikation mellem personale, patienter og pårørende.

med et sammenhængende flow mellem sengeafsnit, operationsgang og opvågningen. Herved kan personalet følge patientens fysiske placering i realtid, hvilket giver et langt bedre grundlag for planlægning i de forskellige afdelinger.

I praksis medfører det, at sengeafsnittet allerede inden patienten forlader afdelingen for at blive opereret, reserverer den nuværende seng, til når patienten returnerer. Herved vises patienten fortsat på sengeafsnittets oversigter, selvom patienten midlertidigt overflyttes til OP-afdelingen.

På OP sættes operationen i gang via Klinisk Logistik som vanligt og Modtagerafdelingen sættes enten til Opvågning eller Sengeafsnit. Herved vises patienten på adviseringslisten på det pågældende afsnit, hvor de kan følge operationen og få et indblik i, hvornår de kan vente patienten på afdelingen.

Flyttes patienten til Opvågning, oprettes herfra en advisering til sengeafsnittet, hvilket både informerer afdelingen og portørerne om, hvornår patienten kan flyttes.

Den fortsatte optimering af flowet mellem afdelingerne giver de mere end 1000 involverede personaler langt bedre og mere retvisende informationer om patienter og daglige aktiviteter med patientdata og -historik, der følger patienten og løbende opdateres på tværs af hospitalets afdelinger.