Velkommen til Getinge Cetrea

Getinge Cetrea er førende inden for patient flow management-løsninger. Vores løsning, CCL, sikrer gennemsigtighed, samarbejde og overblik i og mellem afdelinger, så ledelsen og plejepersonalet kan fokusere på at give patienten den bedst mulige behandling.

Fuld kontrol over hospitalsflowet

CCL understøtter en bedre udnyttelse af ressourcer og skaber komplet overblik over patientflowet for både personale og ledelse. Løsningen opdateres i realtid og giver dermed et langt bedre beslutningsgrundlag for de daglige udfordringer.

Bedre behandling

CCL understøtter dynamisk kommunikation ved at vise realtidsinformation om patienter i og på tværs af afdelinger. Systemets fleksible opbygning gør det desuden muligt for personalet af definere standardiserede behandlingsplaner og dermed sikre en strømlinet patientbehandling.

Et roligt behandlingsmiljø

Med relevant behandlingsinformation tilgængeligt på dedikerede skærme på tværs af hospitalet bidrager CCL til øget patientfokus og understøtter bedre kommunikation mellem personale, patienter og pårørende.

Siden 2003, da virksomheden tog sin begyndelse, har Cetrea ydet en ambitiøs og engageret indsats for at skabe innovative softwareløsninger, der understøtter og optimerer Klinisk Logistik på danske hospitaler. Vi er derfor stolte af at blive anerkendt for vores virke og vækst - det endda for andet år i træk.

Med Gazellekåringen sætter vi prikken over i’et på et begivenhedsrigt 2016, der blandt andet har budt på masser af nye eventyr, og hvad særligt vigtigt er: En fejring af at Cetrea nu i 10 år officielt er lykkedes med at understøtte Klinisk Logistik og patientflow på danske og internationale hospitaler.


Samarbejde og innovation går hånd i hånd

Hos Cetrea tror vi på, at samarbejde og innovation går hånd i hånd og at begge er medvirkende til den vækst, vi oplever i dag. Vi sætter derfor en ære i, at vores løsning tidligere var og fortsat er udviklet af klinikere, for klinikere og til klinikere, fordi vi herigennem sikrer, at vi med vores løsning imødekommer de mange problemer, plejepersonalet oplever i deres hverdag.

Vores løsning rulles fortsat ud på danske hospitaler og i Psykiatrien, og med nye internationale projekter kan vi glæde os over, at vi også i udlandet kan bidrage til et bedre patientflow – til gavn og glæde for både patienter, personale og hospitalsledelse.

Vores kunder og samarbejdspartnere fortjener derfor en stor tak for deres medvirken til, at Cetrea fortsat kan levere Klinisk Logistik i verdensklasse.

En stor tak skal dog også lyde til de mere end 45 innovative hoveder, der har til huse på kontoret på Brendstrupgårdsvej, og som dagligt bidrager til, at Cetrea fortsat kan gå forrest, når det kommer til Klinisk Logistik.


Børsens gazellekriterier

Børsen har siden 1995 uddelt de eftertragtede priser, og gazellen er med tiden blevet synonym for virksomheder i vækst. Udvælgelsen foretages af Greens Analyseinstitut ud fra objektiv data hentet hos Bisnode Credit A/S.

Både store og små virksomheder kan kåres som vindere, forudsat at virksomheden:

  • Er et aktie- eller anpartsselskab
  • Har afleveret fire på hinanden følgende årsrapporter
  • Som minimum har fordoblet nettoomsætningen eller bruttoresultatet over perioden
  • Har minimim 10 ansatte

Læs mere om Børsens Gazeller 2016.