Udskriv

Klinisk Logistik

På samme måde som systemerne i lufthavnens kontroltårn hjælper flyveledere til effektivt at afvikle dagens trafik i en lufthavn, hjælper klinisk logistik-systemer det kliniske personale til en effektiv afvikling af dagens patientforløb på et hospital.

Alle moderne hospitaler står overfor en række fundamentale udfordringer. Der er et stigende behov for at behandle stadig flere patienter med de samme – eller færre – resourcer, samtidig med at den høje kvalitet i behandling og pleje opretholdes. Gennem realtidskoordinering og kommunikation understøtter klinisk logistik kortere og mere effektive patientforløb, effektiv håndtering af akutte forløb, bedre patientsikkerhed samt forbedring af arbejdsmiljø i en hektisk klinisk hverdag.

Klinisk logistik-systemer sørger for, at det kliniske personale på alle hospitalets afdelinger har det overblik og den information, de har brug for for at sikre effektive og sikre patientforløb.

Funktioner i et klinisk logistik system


Et klinisk logistik-system (KLS) har typisk følgende kliniske og teknologiske funktioner:

Klinisk


  • Overblik – Et KLS giver det kliniske personale et realtidsoverblik over arbejdet og patientforløb på en afdeling og på tværs af afdelingerne på hele hospitalet.
  • Koordinering – Et KLS hjælper det kliniske personale med at koordinere patientforløb internt på en afdeling og ved henvisninger mellem afdelinger.
  • Kommunikation – Et KLS hjælper det kliniske personale til effektiv kommunikation sammen både i tale, på skrift og gennem video.
  • Statusintegration – Et KLS sørger for, at det kliniske personale har et komplet og aktuelt overblik over status på behandling, pleje og forløb af alle patienter – uafhængigt af patientens fysiske og behandlingsmæssige placering.
  • Ressource- og personalehåndtering – Et KLS hjælper det kliniske personale til at overvåge og håndtere nøgleressourcer på en afdeling såsom personale, udstyr, rum og senge.

Teknologisk


  • Realtids- & hændelsesbaseret arkitektur – Effektiv håndtering af kliniske hændelser i en komplet hospitalsinstallation er helt essentiel for, at et KLS virker. Dette opnås gennem en hændelsesbaseret infrastruktur, som sikrer at kliniske hændelser (f.eks. statusopdateringer) bliver distribueret i realtid til alle relevante skærme og mobile enheder.
  • Integrationsplatform – Et KLS skal sørge for et overblik over status på det samlede patientforløb og det kliniske arbejde på en afdeling og hele hospitalet. Dette kræver, at et KLS kan opsamle relevant statusinformation fra andre kliniske systemer såsom EPJ, RIS, laboratorie- og patalogisystemer.
  • Effektiv adgang til information – I et tids- og livskritisk klinisk arbejdsmiljø såsom på en akutmodtagelse er øjeblikkelig adgang til information og kommunikation essentielt. Klinisk logistik overblik, kommunikation, koordinering og ressourcehåndtering skal ske hurtigt og effektivt. Det sætter store krav til effektivt interaktionsdesign og høj brugervenlighed, og et KLS bør understøtte store interaktive skærme, mobile enheder og have en brugergrænseflade, som er nem at lære bruge.
  • Skalérbarhed – Et KLS skal kunne skalere fra mindre installationer på en enkelt afdeling med nogle få operationsstuer til hele hospitalet og skal derfor være designet til ekstrem skalérbarhed både i sin underliggende arkitektur og i dens funktionalitet.

Cetrea Clinical Logistics 4


Cetreas teknologiske platform for klinisk logistisk hedder Cetrea Clinical Logistics 4, forkortet CCL4. CCL4 giver brugerne det fulde overblik over patienter, patientforløb, status, personale, fysiske forhold, behandlings-, undersøgelses- og operationsstuer, samt behandlingsplaner, -pakker, og arbejdsopgaver. Dette overblik findes på den enkelte afdeling og på tværs af hospitalet. Information er lettilgængelig for det kliniske personale og er opdateret i realtid. Store interaktive skærme placeret på strategiske steder sørger for et komplet overblik, mens mindre skærme sørger for overblik på behandlings- og operationsstuer, sengeafdelinger, kaffestuer, laboratorier, sterilcentralen etc.

Information og statusopdateringer er tilgængelige på specialdesignede webbaserede apps til mobiltelefoner og tavlecomputere såsom iPhones og iPads. Understøttelse af mobile enheder sørger for, at det kliniske personale har adgang til information, mens de bevæger sig rundt på hospitalet. Automatiske tekstbeskeder sørger for, at det kliniske personale og servicepersonale får besked, når vigtige hændelser finder sted. CCL4 integrerer med indendørs lokaliseringsteknologi, hvilket sørger for en effektiv koordinering af og adgang til patienter, personale og udstyr.

Cetreas CCL4-løsninger er i dag i brug på mere end 20 danske hospitaler, og uafhængige studier har vist, at teknologien f.eks. har resulteret i en bedre udnyttelse af operationsstuer, færre aflysninger og forsinkelser af operationer samt øget produktivitet på akutmodtagelser kombineret med opnåelse af et bedre arbejdsmiljø med færre afbrydelser, mindre stress og et bedre overblik.

SEKTIONER

Klik her for at gå direkte til en af vores sektioner:

Nyheder
Produkter
Bliv en del af Cetrea

PARTNERE

Kunder og partnere har adgang til vores PartnerSite, hvor vi gemmer vores dokumentation, guides og tekniske beskrivelser.

Klik her for at logge ind >>

KONTAKT OS

Cetrea A/S
Brendstrupgårdsvej 21F
DK-8200 Aarhus N.

Telefon: +45 38 400 570
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.